Legalitate abisua / Aviso legal


Legezko Oharra

Webgune honetan aurkitzen diren edukiak Boni Laskurain Bergarako Musika Eskolak bere bezeroei eskeintzen dizkien produktu edo/eta zerbitzu eta jarduera-motari dagozkio. Aipatutako edukiek, informazio-balioa dute soilik, eta beraz ez da bermatzen webgunearen edukiak behar bezala gaurkotuak izango direnik, nahiz ,  Boni Laskurain Bergarako Musika Eskolak beharrezkoak diren neurriak hartuko dituen egoera hori saihesteko, eta, horrela behar izanez gero, ahalik eta azkarren konpondu edo eguneratzeko.

Boni Laskurain Bergarako Musika Eskolak bere buruari aitortzen dio, edozein unean eta aurretiaz ohartarazi gabe, web-ean dagoen informazioa edo haren konfigurazio zein itxuraren aldaketak eta eguneraketak egiteko ahalmena.

Webgune honen eta bertan agertzen diren elementu guztien jabetza intelektualaren eskubideak Boni Laskurain Bergarako Musika Eskolak dauzka.

 

Pribatutasuna

Interesatuak ematen dituen datuak, bakar bakarrik erabiliko dira interesatuak berak Boni Laskurain Bergarako Musika Eskolak bere bezeroei eskaintzen dizkien zerbitzu edo/eta produktuei buruz eskatzen duen informazioa emateko.

Datu hauek ez dira izango, inolaz ere, tratamendu Boni Laskurain Bergarako Musika Eskolak taldeko konpainietakoa ez den hirugarren bati lagatzeko xede, doakionaren zalantzarik gabeko baimenarekin edo Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan (1999ko abenduaren 14ko 298 zk.ko EAOa) ezarritakoari jarraituz ez bada.

Aipatutako 15/1999 Lege Organikoaren arabera, datu-lagatzaileak edozein momentuan izango ditu sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak, posta elektronikoz Boni Laskurain Bergarako Musika Eskolak helbidera mezu bat bidaliz, edota arauz ezartzen denari jarraituz.

 

Aviso legal

Los datos contenidos en este web se refieren al tipo de actividad, productos y/o servicios que  Boni Laskurain Bergarako Musika Eskola ofrece a sus clientes. Los datos referidos tienen un valor meramente informativo, pudiendo no estar actualizados los mismos a la fecha de la consulta, aunque  Boni Laskurain Bergarako Musika Eskola desarrollará los esfuerzos precisos para evitarlo y, en su caso actualizarlos con la mayor brevedad posible.

Boni Laskurain Bergarako Musika Eskola se reserva el derecho de modificar y actualizar la información contenida en este sitio web o en su configuración o presentación, en cualquier momento y sin previo aviso.

Los derechos de propiedad intelectual de este web y de los distintos elementos en él contenidos son titularidad de Boni Laskurain Bergarako Musika Eskola.

 

Política de privacidad

Los datos aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para facilitar la información que el interesado solicite acerca de los servicios y/o productos que Boni Laskurain Bergarako Musika Eskola ofrece.

Los datos aportados serán procesados exclusivamente por alguna (o algunas) de las empresas que componen Boni Laskurain Bergarako Musika Eskola. En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos previstos en los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. nº 298, de 14 de diciembre de 1999).

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, el cedente de los datos podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando la petición correspondiente a la dirección de correo electrónico Boni Laskurain Bergarako Musika Eskola o en la forma que reglamentariamente se determine.