Lege oharra / Aviso legal


Legezko Oharra

www.bergarakomusikaeskola.com  domeinuaren jabea, eta haren diseinu, eduki, garapen informatiko eta mantentze-lanen arduraduna  BONI LASKURAIN BERGARAKO MUSIKA ESKOLA  eta NIF G.20137931 zenbakiarekin, maerkataritzako eta hemendik aurrera Bergarako Musika Eskola.

Bergarako Musika Eskola´k, webgunearen ardura duenak, erabiltzaileen esku jartzen duen dokumentu honen bidez Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei (IG-MEZ) buruzko 34/2002 Legean jasoak datozen betebeharrak bete nahi dira, bai eta webgune honen erabiltzaile guztiei webgune hau erabiltzeko baldintzak zeintzuk diren jakitera ematea ere.

BERGARAKO MUSIKA ESKOLA´ARI  BURUZ

Webgunearen arduradun den Bergarako Musika Eskola bere identifikazio-datuak ematen dizkie gune hau erabiliko duten erabiltzaileei, hauen konfiantza areagotzeko eta elkarrekin dituzten harremanak errazteko.

Baltzuaren izena: BONI LASKARAIN BERGARAKO MUSIKA ESKOLA
Merkataritzako izena: Bergarako Musika Eskola

Baltzuaren helbidea: ESPOLIO KALEA Z/G; 20570 BERGARA (GIPUZKOA)
IFZ: G.20137931
Telefonoa: 943 765 780
E-maila: idazkaritza@bme.e.telefonica.net
Domeinuaren izena/ Dominio : bergarakomusikaeskola.com

EDUKIA ETA ERABILERA

Webgune honetara sartzeak esan nahi du erabilera-baldintza orokor hauek erabat eta osorik onartzen direla, eta erabiltzaileak onartzen duela baldintza horiek bere osotasunean ulertzen dituela. Erabiltzaileak hitz ematen du webgune hau eta bertan eskaintzen diren zerbitzuak ez dituela legearen aurkako jarduerak egiteko erabiliko, eta une orotan errespetatuko dituela baldintza orokor hauek. Bergarako Musika Eskola edozein unetan eten ahal izango du erabiltzailearen webgunerako sarbidea legearen, fede onaren edota baldintza orokor hauen aurkako erabilera somatzen badu.

Bergarako Musika Eskola beretzat gordetzen du bere webgunean ager daitekeen edozein informazio-mota aldatzeko eskubidea, horren berri aurrez eman edo aldaketa horiek erabiltzaileen jakinean jarri beharrik gabe. Aski izango da zerbitzu-emailearen webgunean horiek argitaratzea.

ERANTZUNKIZUNA

Bergarako Musika Eskola´k ez du inolako erantzukizunik izango bere webgunean argitaratua dagoen informazioarengatik, betiere informazio hori manipulatua edota du Bergarako Musika Eskola´k ez den norbaitek sartua izan bada (esate baterako foro, txat, blog, iruzkin eta abarretan). Hala ere, eta IG-MEZean xedatua datorrena betetzeko, du Bergarako Musika Eskola´k  erabiltzaile guztien, agintarien eta segurtasun-indarren esanetara jartzen da estatuko legeriari, nazioarteko legeriari, hirugarrenen eskubideei edo moralari eta ordena publikoari eragin diezaioketen edo hauts dezaketen eduki guztiak blokeatzeko edo, balegokio, kentzeko, gertaera horiek guztiak horretarako eskumena duten agintarien jakinean jarriz, beharrezko izango balitz.

Erabiltzaileak iritziko balio aipatu berri diren atal horietakoren baten barruan sar daitekeen edukiren bat badagoela webgune honetan, arren eskatzen zaio berehala eman diezaiola horren berri webgunearen administratzeaileari.

Webgune hau aztertu egin da eta probatu da zuzen funtziona dezan. Printzipioz, urtearen 365 egunetan eta egunaren 24 orduetan zuzen funtzionatuko duela berma daiteke. Hala ere, du Bergarako Musika Eskola´k ezin du saihestu programazio-akatsik edota gaindiezinezko arrazoirik, hondamendi naturalik, grebarik edota antzeko gertaerarik gertatu ezin denik, webgunera sartzea ezinezko bihur dezakeenik.

Jabetza intelektuala eta industriala

Debekatua dago beste inork Boni Laskurain Bergarako Musika Eskola eta izen komertziala du Bergarako Musika Eskola marka edozein bide erabiliz baliatzea,  Bergarako Musika Eskola´k horretarako baimena espresuki eman ezean.

Eskubide guztiak gordeak daude.

Zerrendatzeko helburu hutsez, baina ez inolako mugarik jartzeko helburuarekin, webgune hau, bere programazio, edizio, konpilazio, diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak barne, webgunearen arduradunaren jabetzakoak dira, eta jabetza intelektual eta industrialaren gaineko estatuko eta nazioarteko araudien babespean daude. Erabiltzailea webgunera sartzeak ez dio inolako jabetza-eskubiderik ematen haien gainean.

Webgunearen eduki guztiak jabetza intelektual eta industrialaren gaineko araudien babespean daude, eta dagozkion erregistro publikoetan inskribatuak.

Eduki horiek osorik edo zati batean erreproduzitzeko, ustiatzeko, zabaltzeko edota merkaturatzeko, edozein delarik ere hori egitearen helburua, du Bergarako Musika Eskola´k  idatzizko baimena izan beharko da. du Bergarako Musika Eskola´k aurrez baimendu gabeko edozein erabilera autorearen jabetza intelektual eta industrialaren gaineko eskubideen hauste larritzat joko da.

Bergarako Musika Eskola´renak ez diren diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, webgunean ager daitezkeenak, dagozkien jabeenak dira, eta jabe horiek dira aipatutako material eta gaien gainean sor daitekeen edozein arazoren ardura dutenak. du Bergarako Musika Eskola´k dagozkien jabetza intelektual eta industrialen eskubideak aitortu egiten dizkie haien jabeei, eta haiek webgunean aipatu edo agertzeak ez du esan nahi inolako eskubide edo erantzukizunik dagoenik haien gain du Bergarako Musika Eskola´aren aldetik, ez eta babes, patrozinio edo gomendiorik ere haren aldetik.

Jabetza industrial edo intelektualaren eskubideen gaineko balizko ez-betetzeei buruz edozein eratako oharpenak egiteko, edota webgunearen edukien gainekoak, honako posta elektronikora idatziz egin daitezke: idazkaritza@bme.e.telefonica.net

 IP helbideak

Webguneko zerbitzariek modu automatikoan detektatu ahal izango dituzte erabiltzaileak darabiltzan IP helbidea eta domeinu-izena. IP helbidea da ordenagailu bati, internetera konektatzen den unean, automatikoki ematen zaion zenbakia. Informazio hau guztia behar bezala inskribatua dagoen zerbitzariaren jarduera-fitxategi batean jasotzen da, gero datu horiek prozesatzeko helburuarekin, estatistika-neurketak soilik egin ahal izateko, hala nola orrialdeen inpresioen kopurua, webgunearen zerbitzuetara egindako ikustaldi kopurua, ikustaldien hurrenkera, sarrera-puntua eta abar.

Segurtasuna

Bergarako Musika Eskola´k hartu ditu beharrezkoak diren neurri tekniko eta antolaketakoak, tratatuko dituen izaera pertsonaleko datuen segurtasun eta osotasuna bermatzeko, bai eta haiek galdu edo alda ez daitezen eta/edo baimenik gabeko inork haiek ez eskuratzeko. Webguneak oro har industrian onartuak dauden informazioaren segurtasunerako teknikak erabiltzen ditu, hala nola firewall-ak, sarbidea kontrolatzeko prozedurak eta mekanismo kriptografikoak, guztiak ere datuetara baimenik gabe sartzea eragozteko helburuarekin. Helburu hauek lortzeko, erabiltzaileak/bezeroak onartu egiten du Bergarako Musika Eskola´k datuak eskura ditzala, sarrera-kontrolak behar bezala egiaztatu ahal izateko.

Ezargarri zaion Legeria eta Lege-barrutia

Webgune honen edota hemen garatzen diren jarduera guztiekin zerikusia duten eztabaida eta gai guztietarako Espainiako Legeria izango da ezarriko dena, eta horren aginduetara jartzen dira bi aldeak espresuki, eta  Gipuzkoan Bergarako  Epaitegi eta Auzitegiak izango dira webgune honen erabilerarekin zerikusia duten edo handik sortzen diren gaztaka guztiak konpontzeko eskumena izango dutenak.

El propietario de www.bergarakomusikaeskola.com responsable de su diseño, contenido, desarrollo y mantenimiento, es BONI LASKURAIN BERGARAKO MUSIKA ESKOLA  con CIF: G.20137931, denominación comercial y en adelante, Bergarako Musika Eskola.

BERGARAKO MUSIKA ESKOLA, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.

SOBRE BERGARAKO MUSIKA ESKOLA  

BERGARAKO MUSIKA ESKOLA, responsable del sitio web ofrece a los usuarios del mismo sus datos identificativos a fin de mejorar la confianza del usuario y de las relaciones con éste.

Denominación Social: BONI LASKURAIN BERGARAKO MUSIKA ESKOLA
Nombre Comercial: BERGARAKO MUSIKA ESKOLA
Domicilio Social: ESPOLOI KALEA Z/G; 20.570 BERGARA (GIPZKOA)

CIF / NIF: G.20137931
Teléfono: 943 765 780

E-mail: idazkaritza@bme.e.telefonica.net

Nombre de dominio: bergarakomusikaeskola.com

CONTENIDO Y USO

El acceso al sitio web implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones generales de uso que el usuario afirma comprender en su totalidad. El usuario se compromete a no utilizar el sitio web y los servicios que se ofrecen en el mismo para la realización de actividades contrarias a la ley y a respetar en todo momento las presentes condiciones generales. BERGARAKO MUSIKA ESKOLA  podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales.

BERGARAKO MUSIKA ESKOLA se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de BERGARAKO MUSIKA ESKOLA.

Responsabilidad

BERGARAKO MUSIKA ESKOLA se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo (por ejemplo en foros, chats, blogs, comentarios, etc). No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en la LSSI-CE, BERGARAKO MUSIKA ESKOLA se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, para retirar o en su caso bloquear todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público, poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades competentes si fuese necesario.

En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, BERGARAKO MUSIKA ESKOLA no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

Propiedad Intelectual e Industrial

Queda prohibida la utilización ajena por cualquier medio de la marca  y  con nombre comercial BERGARAKO MUSIKA ESKOLA que incluye tanto el nombre como el logotipo, salvo consentimiento expreso de  BERGARAKO MUSIKA ESKOLA. Quedan reservados todos los derechos.

El presente sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación, diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del responsable del sitio web, encontrándose protegidos por la normativa nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. El acceso por parte del usuario al sitio web no le otorga ningún derecho de propiedad sobre los mismos.

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte BERGARAKO MUSIKA ESKOLA será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a BERGARAKO MUSIKA ESKOLA y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. BERGARAKO MUSIKA ESKOLA reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de BERGARAKO MUSIKA ESKOLA sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: idazkaritza@bme.e.telefonica.net

Direcciones IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

 Seguridad

BERGARAKO MUSIKA ESKOLA ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que BERGARAKO MUSIKA ESKOLA obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

Ley aplicable y Jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de  Bergara (Gipuzkoa)